Čierna nad Tisou T / F: +421 56 632 1256
Železničná 114/6 M: +421 915 997 658
076 43      +421 915 997 659
E:novacs.cnt@dornet.sk
Humenné T / F: +421 57 775 7501
Osloboditeľov 114     M: +421 907 735 071
066 01 E:humenne.novacs@gmail.com
Martin T: +421 43 430 2971
P.O.BOX 192 F: +421 43 430 2972
036 01 E:martin.novacs@mail.telekom.sk
Michalovce T / F: +421 56 628 1691
Plynárenská 4 M: +421 905 781 713
071 01 E:michalovce.novacs@mail.telekom.sk
     +421 907 999 695
     +421 903 329 675
Prievidza T: +421 46 542 6327
Adriana Jánošková F: +421 46 542 6320
ul. Na Papiereň 381/22 F: +421 46 542 6320
Kamenec p. Vtáčnikom E:prievidza.novacs@mail.telekom.sk
972 44
Vyšný Komárnik F: +421 54 739 1636
Mária Knišová M: +421 905 684 509
ČSA 362/2 E:knisovacs@gmail.com
089 01 Svidník
Ing. Milan Krupa Ivana Kopčanová
ekonomické odd.
M: +421 918 605 598
E: krupa.milan@gmail.com F: +421 43 430 2972
M: +421 905 684 705
E: kopcanova.i@gmail.com
Vyšné Nemecké T / F: +421 56 698 3290
Hraničné pracovisko M: +421 907 751 391
072 51      +421 915 997 657
E: sibiu@lekosonline.sk
Patrícius Šuvada Ivana Kopčanová
ekonomické odd.
M: +421 918 643 635
     +421 917 167 463 F: +421 43 430 2972
E: psuvada@gmail.com M: +421 917 167 464
E: kopcanova.i@gmail.com